Vad du bör vara uppmärksam på

Att köpa ett hus eller en lägenhet är ett stort ekonomiskt åtagande. Du bör därför se till att du förstår alla villkor i ett bostadskontrakt. Om du känner dig osäker på någon av paragraderna i kontraktet, tveka inte på att fråga om hjälp från din bank eller notarie.

I Nederländerna finns en enorm efterfrågan på bostäder i de fyra största städerna. Det kan därför vara en bra idé att kontakta en fastighetsbyrå och specificera dina önslemål. Fastighetsbyrån kan kanske visa dig bostäder innan de annonseras ut offentligt.

Tillstånd av fastigheten
När du köper en lägenhet eller etr hus i Nederländerna är den nuvarande ägaren av bostaden skyldig till att berätta om eventuella problem med bostaden som inte är uppenbara för blotta ögat. Detta kan till exempel innefatta problem med tak, golv, fasad eller husgrund. Renoveringen av dessa problem kommer antingen betalas av den nuvarande ägaren eller kommer kostnaden dras av från försäljningspriset.

Det kan dock finnas tillfällen där den nuvarande ägaren inte är medveten om problemen, eller säger sig att inte vara det. I dessa tillfällen kan det vara svårt att nå en överrenskommelse om vem som ska betala för renoveringen av problemen, då man vanligtvis upptäcker problemen efter att försäljningen är avslutad. Därför rekommenderas det att man hyr en besiktningsman för att inspektera fastigheten innan man köper den. På detta sätt underviker du tråkiga överraskningar efter att du flyttat in.

Lägenhet
Om du köper en lägenhet, kommer du automatiskt bli medlem av bostadsrättsföreningen (Vereniging van Eigenaren, ofta förkortat till VvE). Det är inte möjligt att frånsäga sig medlemskapet så länge du äger lägenheten. VvE tar hand om underhållet av de gemensamma ytorna, så som trappuppgångarna, korridoror och hiss, och kräver ett ekonomiskt bidrag av sina medlemmar för att göra det. Se till att ha koll på hur stor denna avgift är, då det kan variera mellan olika föreningar.

Registrering i kommunen
Oavsett om du köper eller hyr ska du registrera dig själv och dem som bor i ditt husshåll i kommunen där bostaden ligger. Det är obligatoriskt att göra detta och registreringen ska ske inom 5 dagar från det att man flyttat in på sin nya adress. I de flesta kommuner ska du vara fysiskt på plats för att registrera dig, även om man kan registrera sig online i kommunen. Ett pass eller en ID-handling kan komma att krävas. Vissa kommuner tillåter en att dyka upp under öppningstiderna, medan andra kräver att man bokar tid. Kolla kommunens hemsida för att se hur de sköter registreringen. Där kan du också hitta information om vilken dokumentation du ska ha med dig.

To buy - Find housing Holland