Utländska köpare

Det finns inga restriktioner för att köpa en egendom i Nederländerna på trots att man inte är nederländsk medborgare. Du behöver givetvis uppfylla de generella krav som finns då man ska köpa en egendom. En notarie kan specificera kraven som är relevanta i din specifika situation.

När du kommer till Nederländerna från utlandet behöver du sannolikt ansöka om visum. Beroende på hur länge du ska stanna, vilket syftet med din vistelse är och vilket land u kommer f rån, kommer din ansökan att behandlas av antingen utrikesdepartementet migrationsverket. Den Nederländska ambassaden i ditt land kan hjälpa dig.

I samtliga fall måste du registrera din adress i den kommun där din bostad är belägen. Det är obligatoriskt att registrera in sig och andra personer i ens hushåll senast 5 dagar efter att du har flyttat in.

To buy - Find housing Holland