Privata hyresmarknaden

Den privata hyresmarknaden kallas ”vrije sector”.

Det finns inga regler för att kontrollera hyran, och det finns heller ingen gräns för maximal hyreshöjning per år, om det inte uttryckligen står i hyreskontraktet. Tvister mellan hyresgästen och hyresvärden måste lösas av en domstol, såvida inte hyreskontraktet säger att tvister ska lösas av Huurcommissie.

To rent - Find housing Holland