Hyreskontrollerad

Den hyreskontrollerade marknaden kallas ofta ”sociale huur”. Hyra av en bostad får inte överstiga en viss summa pengar och får heller inte höjas med mer än 4,6 procent per år (reglerna började gälla från 1 juli 2016). Hyran du ska betala per månad bestäms av ett slags poängsystem, som du kan hitta på Rijksoverheids hemsida. Som ett exempel får en lägenhet som har kommit upp i 40 poäng inte kosta mer än 188,43 € per månad. En lägenhet som kommit upp i 220 poäng får hyras ut till en månadskostnad på 1,100.56 euro.

Som hyresgäst på den hyreskontrollerade marknaden kan du vara berättigad till ”huurtoeslag”, vilket är en ersättning från staten.  Du kan hitta kraven på Rijksoverheids hemsida. Om en tvist uppstår mellan hyresgästen och hyresvärden kan den lösas av Huurcommissie, som är ett oberoende organ som enbart arbetar med frågor som rör hyrda bostäder. Beslut som tas av Huurcommissie är juridiskt bindande.

To rent - Find housing Holland