Finansiering

När du hyr
Det är vanligt att hyresvärdar kräver en deposition, även kallad ’borg’. Ibland krävs även en provision, som typiskt brukar vara en månadshyra.

När du köper en bostad
De flesta människor finansiera sin bostad med ett lån, kallat ’ hypotheek’. Det finns olika typer av lån, vilka har olika konsekvenser för din finansiella situation. Specialister på din bank kan hjälpa dig med detta. Det är även möjligt att hyra en privat rådgivare som hjälper dig med att välja vilken ekonomisk modell som är bäst för dig.

I Nederländerna valideras alla köp av egendom av en notarie. Detta kallas ’overdracht’, transaktionen av egendomen från en ägare till nästa. Det är efter ’overdracht’ som egendomen är din, även om du redan juridiskt har förpliktat dig till att köpa den genom att skriva under kontraktet.

När du har skrivit under kontraktet har du tre dagar på dig att begrunda och eventuellt ångra köpet av huset eller lägenheten. Du behöver inte specifera varför du vill häva köpet om du bestämmer dig för att göra det.

Det är även rekommenderat att inkludera villkor för att häva köpet i kontraktet. Detta kan göras av notarien och kan exempelvis inkludera en klausul där det står att köpet kan avbrytas om du inte får ett lån. Do kan även förlänga tiden för övervägning till mer än tre dagar, men detta ska stå i kontraktet och vara en överrenskommelse mellan köparen och säljaren. Det är inte tillåtet att förkorta denna period.

Du kan hitta en certifierad notarie på Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Kostnader
När du köper en egendom i Nederländerna, kommer du att stöta på merkostnader, som kommer att läggas till utöver priset för egendomen i sig. Merkostnaderna kan bland annat omfatta:

Konstnader berörande köpet av huset/lägenheten

 • Köpskostnader (aankoopkosten)
  – Avgift för fastighetsbyrå, om förekommande
  – Avgift för inspektion av huset av en besiktningsman, om förekommande
  – Kostnader för beskattning av egendomen

 • Köparens kostnader (kost koper), som bland annat kan bestå av:
  – Registrering på Kadaster, ett nationellt register som samlar och registrerar administrativ och data om egendomen och rättigheterna kring den.
  – Skatt du betalar för att bli husägare (overdrachtsbelasting)
  – Andra kostnader gällande ”overdracht”, som betalas till notarien

 • Kostnader i samband med finansiella tjänster
  – Provision till din bank
  – Avgift till notarien

Fasta kostnader för bostadsägare

 • Försäkring
  – Det är obligatoriskt att ha en försäkring som täcker skador vid brand, storm och inbrott. Denna typ av försäkring kallas ”opstalverzekering”
  – Om du har köpt en lägenhet kan du också komma behöva betala försäkring i bostadsrättsföreningen.
  – I många fall behöver du även ha en livförsäkring

 • Skatt
  – Du kommer behöva betala fastighetsskatt (onroerendezaakbelasting, även kallat OZB) till kommunen. Kommunen reviderar denna skatt varje år, och den baseras på värdet av din bostad (kallat ‘WOZ-waarde’). Kolla på din kommuns hemsida för mer information.

To buy - Find housing Holland