Utenlandske kjøpere

Det er ingen begrensninger for å kjøpe eiendom i Nederland når du ikke er en nederlandsk statsborger. Du gjør selvsagt nødt til å oppfylle alle kravene som er involvert i å kjøpe eiendommen for øvrig. En notar kan spesifisere hvilke krav som gjelder i din situasjon.

Når du kommer til Nederland fra utlandet du mest sannsynlig trenger å søke om visum. Avhengig av lengde og formålet med oppholdet og hjemlandet , vil søknaden bli behandlet av enten Utenriksdepartementet eller Utlendings og statsborgerskap Service. Den nederlandske ambassaden i landet ditt kan veilede deg.

I alle tilfeller må du registrere din adresse på den kommunen der eiendommen ligger. Det er obligatorisk å registrere deg selv og de som bor i din husstand senest 5 dager etter at du har flyttet inn.

To buy - Find housing Holland