Privatisert leie markedet

Den privatisert leie markedet er referert til som «Vrije sektor».

Det er ingen regler på plass for å kontrollere leien, og heller ikke er det en grense for maksimal økning av husleien per år, med mindre annet er uttrykkelig angitt i leiekontrakten. Tvister mellom leietaker og utleier må løses ved dom, med mindre kontrakten sier at tvister skal løses ved Huurcommissie.

To rent - Find housing Holland