Leie-kontrollerte

Husleien styrte markedet er referert til som «sociale huur ‘. Leie av en eiendom kan ikke overstige en viss sum penger og kan ikke økes med mer enn 4,6 prosent per år (reglene gjelder fra 1 juli 2016). Mengden av leien du må betale per måned er bestemt av et punkt-scoring-system som du kan finne på nettsiden til Rijksoverheid. Som et eksempel kan en leilighet oppnå 40 poeng koster ikke mer enn € 188,43 per måned. En leilighet scoring 220 poeng kan leies ut for et maksimumsbeløp på 1,100.56 euro per måned.

Som leietaker på leie-kontrollerte markedet, kan du være kvalifisert for ‘huurtoeslag «, en erstatning fra staten. Du kan finne kravene til nettsiden til Rijksoverheid. Hvis det oppstår en tvist mellom leietaker og utleier, vil det bli løst ved Huurcommissie, som er et uavhengig organ, utelukkende opptatt av saker som angår leide eiendommer. Avgjørelser av Huurcommissie er juridisk bindende.

To rent - Find housing Holland